Jeżeli chcesz pochwalić się swoimi zdjęciami nawiązującymi do tytułu konkursu, a przy okazji wziąć udział w zabawie jaką jest konkurs fotograficzny to zapraszamy! Masz także szansę na zdobycie interesującej nagrody!

Konkurs przebiega dwuetapowo:
Etap I - Głosowanie smsowe internautów. Koszt SMSa 2,46 zł. z VAT. W tym etapie zostaje wyłonionych 20 zdjęć z największą ilością oddanych głosów. Zdjęciu z największą ilością głosów od internautów zostanie przyznanych 20 punktów, kolejnemu - 19 itd, a dwudziestemu - 1 punkt. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania sie do II Etapu jest zdobycie minimum 10 głosów od internautów.
Etap II - Ocena jury. 20 zdjęć zakwalifikowanych do tego etapu ocenianych jest przez jury. Najlepsze zdjęcie, wg jury, dostaje 20 pkt., kolejne 19 itd. Zwycięskim zdjęciem zostanie ta praca, która zgromadzi w sumie najwięcej punktów z obu etapów.

Udział w konkursie automatycznie oznacza akceptację regulaminu konkursu, w tym również fakt, że posiada się wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia.


Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie załącznika na adres: KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wolno zgłosić tylko JEDNO zdjęcie. Zgłaszane zdjęcie powinny odpowiadać następującym warunkom:

1. przyjmujemy wyłącznie pliki JPG
2. plik nie może mieć więcej niż 2 mb

Zdjęcia nie odpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zdjęcia do konkursu bez podania przyczyn.

HARMONOGRAM KONKURSU:

- Zgłaszanie zdjęć: do godz. 23:59 dnia: 25.10.2020 r.

- Publikacja zdjęć w Galerii Konkursowej i start głosowania: 26.10.2020 r.

- Koniec głosowania i ogłoszenie zwycięzcy: godz. 09:00 dnia 13.11.2020 r.

 

”Znajdziesz

W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5