Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
31 126 19 20 39
27 58 18 19 37
30 58 18 18 36
5 162 20 15 35
18 43 17 14 31
25 20 15 16 31
32 10 14 17 31
22 33 16 13 29
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5