Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
26 100 20 20 40
21 59 19 17 36
25 28 15 19 34
7 58 18 13 31
23 25 14 16 30
19 54 17 12 29
24 10 11 18 29
20 44 16 11 27
6 14 12 14 26
10 10 11 15 26
22 24 13 10 23
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5