Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
55 129 19 20 39
24 137 20 17 37
54 47 17 18 35
38 56 18 15 33
10 24 11 19 30
50 42 16 12 28
15 40 15 13 28
4 24 11 14 25
37 14 9 16 25
16 31 13 8 21
2 18 10 11 21
35 38 14 5 19
1 26 12 7 19
5 12 8 9 17
36 11 7 10 17
39 10 6 6 12
        0
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5