Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
58 128 19 20 39
40 66 18 18 36
52 50 17 16 33
57 31 14 19 33
59 40 15 17 32
49 174 20 8 28
28 41 16 10 26
17 30 13 12 25
46 17 11 13 24
18 10 9 15 24
41 19 12 11 23
35 10 9 14 23
26 14 10 9 19
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5