.

Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
19 34 20 20 40
15 30 19 17 36
18 10 16 19 35
3 10 16 18 34
1 14 18 14 32
10 11 17 15 32
5 10 16 16 32
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5