.

Nr zdjęcia Liczba głosów
internautów
Liczba punktów za smsy Liczba punktów
od jury
Suma punktów
92 87 19 20 39
66 45 18 19 37
90 34 16 17 33
76 96 20 11 31
91 25 13 18 31
11 33 15 13 28
16 31 14 14 28
73 22 12 15 27
42 40 17 8 25
51 16 9 16 25
86 20 11 12 23
79 16 9 10 19
28 13 7 9 16
84 19 10 5 15
21 14 8 6 14
49 11 6 7 13
54 11 6 4 10
        0
        0
        0
W dniu 12 grudnia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego. Nakłada ona obowiązek wprowadzenia miesięcznego limitu 35 zł brutto na korzystanie z usług o podwyższonej opłacie (SMS Premium, IVR) dla każdego użytkownika sieci komórkowej. Limit liczony jest dla okresu rozliczeniowego w przypadku numerów objętych umową abonamentową lub miesiąca kalendarzowego dla numerów przedpłaconych (na kartę).
Poniżej znajduje się link do strony internetowej z informacją o progach i możliwościach ich zmiany
:

zwiększ_limit

 


 

  Strona główna Wyniki Regulamin  
Konkurs 1 Konkurs 2 Konkurs 3 Konkurs 4 Konkurs 5